Przebieg wizyty


Jak wygląda pierwsza i kolejne wizyty w gabinecie?

Na samym początku najważniejszy jest szczegółowy wywiad z pacjentem. W trakcie staram się zebrać jak najwięcej przydatnych informacji na temat obecnych dolegliwości, sytuacji kiedy się one nasilają, przebytych urazów, zabiegów itp. Pomaga to wstępnie nakreślić problem oraz prawdopodobną przyczynę. Jeśli Pacjent posiada dotychczasową dokumentację medyczną w tym np badania obrazowe (RTG, USG, MRI) to warto je ze sobą zabrać.

W kolejnej fazie wykonuję badanie funkcjonalne oraz palpacyjne. W ten sposób mogę już zdecydowanie pewniej określić przyczynę występowania dolegliwości.

Podsumowując wszystkie zebrane dane, staram się nakreślić Pacjentowi istniejący problem, prawdopodobną przyczynę oraz możliwe metody leczenia. Świadomość w terapii jest bardzo ważna, bo to właśnie sam Pacjent ma największy wpływ na jej końcowy wynik. 

No i wreszcie nadchodzi moment rozpoczęcia terapii. Jest ona odpowiednio dobrana pod kątem schorzenia oraz dolegliwości i w pełni zindywidualizowana dla każdego Pacjenta.  Więcej na temat wykorzystywanych przeze mnie metod terapeutycznych można poczytać tutaj.

Pierwsza wizyta jest zazwyczaj trochę dłuższa, ponieważ jest ona pewnego rodzaju zapoznaniem się z nowym Pacjentem i rozpoznaniem problemu. Czas zabiegu jest zawsze dobierany optymalnie do potrzeb. Zazwyczaj pełna sesja mieści się w przedziale 45-60 minut. Podczas następnych terapii zawsze oceniam efekt poprzednich zabiegów i czy jest on wystarczająco dobry. Jeśli nie, staram się odpowiednio zmodyfikować cały proces w celu poprawy efektów.

Po każdej wizycie Pacjent otrzymuje pewnego rodzaju „zadanie domowe”. Jest to w skrócie zestaw odpowiednich ćwiczeń i zaleceń, na co zwrócić szczególną uwagę.