Przebieg wizyty


Jak wygląda pierwsza i kolejne wizyty w gabinecie?

Na samym początku najważniejszy jest szczegółowy wywiad z pacjentem. W trakcie staram się zebrać jak najwięcej przydatnych informacji na temat obecnych dolegliwości takich jak na przykład: ból, ograniczenie ruchomości, zaburzenia siły mięśniowej. Pomaga to wstępnie nakreślić problem oraz prawdopodobną przyczynę.

W kolejnej fazie wykonuję badanie funkcjonalne oraz palpacyjne. W ten sposób mogę już zdecydowanie pewniej określić przyczynę występowania dolegliwości.

Podsumowując wszystkie zebrane dane, staram się nakreślić Pacjentowi istniejący problem, prawdopodobną przyczynę oraz możliwe metody leczenia. Świadomość w terapii jest bardzo ważna, bo to właśnie sam Pacjent ma największy wpływ na jej końcowy wynik. 

No i wreszcie nadchodzi moment rozpoczęcia terapii. Jest ona odpowiednio dobrana pod kątem schorzenia oraz dolegliwości i w pełni zindywidualizowana dla każdego Pacjenta.  Więcej na temat wykorzystywanych przeze mnie metod terapeutycznych można poczytać tutaj.

Pierwsza wizyta jest zazwyczaj trochę dłuższa, ponieważ jest ona pewnego rodzaju zapoznaniem się z nowym Pacjentem i rozpoznaniem problemu. Czas zabiegu jest zawsze dobierany optymalnie do potrzeb. Zazwyczaj pełna sesja mieści się w przedziale 45-60 minut. Podczas następnych terapii zawsze oceniam efekt poprzednich zabiegów i czy jest on wystarczająco dobry. Jeśli nie, staram się odpowiednio zmodyfikować cały proces w celu poprawy efektów.

Po każdej wizycie Pacjent otrzymuje pewnego rodzaju „zadanie domowe”. Jest to w skrócie zestaw odpowiednich ćwiczeń i zaleceń, na co zwrócić szczególną uwagę.